Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

Marketing Plan(brief)

สรุปการเขียนแผนทางการตลาด ที่ผมจะใช้ในการตอบข้อสอบ  ลองอ่านดูนะว่าเป็นไงบ้าง ถ้าหากตรงไหนไม่ชัดเจน หรือขาดตกส่วนที่สำคัญ Comment ไว้เลยคับ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้เลย แล้วผมจะ  Update ขึ้นเป็นอักษรสีแดงแทรกไว้ครับ

สมมติโจทย์ให้สถานการณ์มา เกี่ยวกับสินค้า A แล้วให้วางแผนการตลาด

อย่างแรกเลย เราจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ก่อน  ทั้งที่เป็น External และ Internal

External Market, Customer, Competitor, Environment (ใช้ SPEELD + 5 Forces Model + 6W1H)

Internal  SW, Performance, Position, Product, … (SWOT, 7s Mckency)

เมื่อทราบถึงสภานการณ์ที่เป็นอยู่แล้ว เราจะต้องวางวัตถุประสงค์  ของการทำการตลาด ว่าทำไปเพื่ออะไร เพิ่มยอดขาย เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด สร้างความพอใจให้ลูกค้า เพิ่มกำไรให้บริษัท เป็นต้น  และเมื่อเราวางเป้าหมายแล้ว เราก็ต้องมาพิจารณาว่าใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อจะทำได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

” ส่วนนี้ผมคิดเองนะ ผมแนะนำให้เอา Key success factors + Strength ของบริษัท + Weakness คู่แข่ง + Opportunity + Constraint ต่างๆมาพิจารณาร่วมกัน แล้วกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ออกมา เช่น

Key success factors : คุณภาพ, หลากหลาย, ราคา

Strength ของบริษัท : มีพันธมิตรกับหลายบริษัท มี Brand ที่เข้มแข็ง ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

Weakness คู่แข่ง : เพิ่งเข้ามาในตลาด ฐานลูกค้ายังมีไม่มาก เงินทุนมีน้อย

Opportunity : Trend รักษาสุขาภาพ ความเร่งรีบในสังคม

Constraint : กฎหมายต่างๆ การเมือง สังคม

สรุป เราเลยใช้จุดเด่นด้านต้นทุนที่ต่ำ ในการกำหนดราคาสินค้าให้ถูก  เพื่อเข้าไปแย่งตลาดในส่วนของคู่แข่ง อีกทั้งเรายังมีความได้เปรียบในเรื่องของ Brand ที่แสดงถึงความมีคุณภาพด้วย นอกจากนี้แล้วตัวผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าไปใหม่นั้นยังเน้นในเรื่องของวัตถุดิบที่ไม่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย  และนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเอาปัจจัยต่างๆมาวิเคราะห์ร่วมกันครับ ”

เริ่มจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ STP กันก่อนว่าเราจะเลือกลูกค้ากลุ่มไหน กลุ่มเดียว หลายกลุ่ม หรือทุกกลุ่ม พอเลือกกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว คราวนี้ต้องมาวางตำแหน่งสินค้าของเราว่าจะอยู่ตรงส่วนไหน ซึ่งก็ควรจะเลือกตำแหน่งที่ ไม่มีคู่แข่ง หรือถ้ามีก็ไม่ควรมีมาก  แต่ก็อย่าลืมว่า ตำแหน่งที่เราอยากเป็น กับตำแหน่งที่ลูกค้ารับรู้ อาจจะเป็นคนละตำแหน่งก็ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องใช้การตลาดสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจอย่างถูกต้องด้วย

จากนั้นมากำหนด กลยุทธ์ 4Ps ต่อ ซึ่งได้แก่ Product, Price, Place Promotion

Product ก็ต้องมาเลือกว่าจะให้มีความหลากหลายขนาดไหน ดูเรื่องคุณภาพ  การให้บริการ รุปแบบจัวสินค้า Brand ของสินค้า เป็นต้น

Price จะใช้การตั้งราคาแบบใด ที่ใช้ๆกันอยู่ก็จะมีอยู่ 5 อย่างหลักๆ

1 ราคาสูง คุณภาพสูง

2 ราคาเท่ากัน แต่คุณภาพสูงกว่า

3 คุณภาพเหมือน แต่ราคาถูกกว่า

4 ให้น้อยกว่า ราคาต่ำกว่า

5 ให้มากกว่า ราคาต่ำกว่า

Place ต้องเลือกสถานที่ ที่จะกระจายสินค้าไปยังมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เช่น Discount store, Hypermart, Web page , etc.

Promotion เลือกสื่อที่จะใช้ในการสื่อสารไปยังลูกค้า  ให้ลูกค้าค้ารู้จัก อยากได้ จนกระทั่งกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า

โดยเราจะต้องระบุว่า ในแต่ละกิจกรรมที่เราจะทำ มีระยะเวลาในการทำเท่าไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบและต้องใช้งบประมาณเท่าไร ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถเขียนเป็น Gantt chart อธิบายได้เลย และในแต่ละกิจกรรมนั้น จะต้องมีการกำหนดมาตรฐาน หรือตัวชี้วัดไว้ด้วย เพื่อเป็นเสมือนเป้าหมายที่จะต้องพยายามทำให้ได้ หากไม่ได้จะต้องมีการพิจารณาปรับกรุงแก้ไขให้เหมาะสม

เมื่อเราทราบถึงงบประมาณที่ใช้ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เราจะต้องมาประมาณการงบกำไรขาดทุน เพื่อที่จะมาดูว่า กิจกรรมทางการตคลาดที่ทำไปนั้น สร้างกำไรหรือขาดทุนให้แก่บริษัทเท่าไร คุ้มค่าควรแก่การทำหรือไม่

หลังจากที่เราทำงบกำไรขาดทุนเสร็จแล้ว เราก็จะมาทำ Executive summary เพื่อสรุปรวมอีกครั้งให้กระชับ ได้ใจความ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย

หวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะครับ ไม่ต้องจำรายละเอียดอะไรเข้าไปเยอะๆหรอก  ใช้ความเข้าใจ ค่อยๆคิด ค่อยๆมองรอบๆด้าน มองถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือจากที่เราเข้าใจน่าจะดีกว่าคับ

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: