Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

Business Economics – Ex: Final Examination

โพสนี้เป็นงานที่ผมทำไว้ในเทอมที่แล้วก่อนสอบ Final ของวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Sec 2 อ.ธัชชี่ ครับ  เพื่อนๆพี่ๆลองอ่านกันดูนะ คิดว่าเป็นแนวข้อสอบ และเป็นคำตอบคร่าวๆ ที่ผมเคยใช้ในการทำข้อสอบในเทอมที่ผ่านมา

สำหรับข้อสอบ ก็จะมีหลักๆสามส่วน (ผมแบ่งเอง) เป็นส่วน TRUE/FALSE, Essays และ Maths ซึ่งอันหลังนี้ยากนะ หลายคนพลาดส่วนหลังนี่แหละ ลองอ่านและฝึกเขียน ฝึกคิดก่อนข้อห้องสอบเลยครับ แนะนำ เพราะผมเองก็ทำไม่ทันครับ

เริ่มกันเลยดีกว่า

TRUE/FALSE

1.1 When an aluminum company made 100,000 cans, the last unit cost $0.02.  The next year it made 500,000 cans and the last unit cost $0.04.  This company does not benefit from economies of scale.

Q1 = 100,000 MC2 = 0.02  ,  Q2 = 500,000 MC = 0.04 –> ถึงแม้ว่าจะเกิด EOS ก็ตาม แต่ยังบอกไม่ได้ว่า บริษัทจะได้ประโยชน์ เพราะ ต้องดูด้วยว่า อยู่ในช่วงที่ TP > TC หรือไม่ FALSE

1.2 A demand equation for gasoline is estimated to be:  Ln Q = -0.54 – 0.40 Ln P + 0.25 Ln Income where Q is in millions of gallons per week and the price is per gallon. A refinery fire leads to a price increase from $1.00 per gallon to $1.50 per gallon.  Since the above equation implies that gasoline demand is inelastic, the quantity demanded will drop by less than 1%.

dLn Q = – 0.40dLn P

1/Q = -0.40(1/P)*dP/dQ

(dQ/dP)*(P/Q) = -0.4, P 1 –> Q -0.4 แสดงว่าความยืดหยุ่นต่ำ

LnQ1 – LnQ0 = -0.40LnP1 + 0.40LnP2

Ln(Q1/Q0) = -0.40Ln(1.5) + 0.40Ln(1)

Q1/Q0 = 1.5^-0.4 = 0.85 –> Q1 ลดลงมากกว่า 1%  FALSE

1.3 …

ที่เหลืออ่านตามในตัวอย่างข้อสอบเก่านะ มีซ้ำบ้าง แต่น้อยมาก ของรุ่นเราอาจารย์เขาออกใหม่เกือบหมดถ้าจำไม่ผิด

ESSAYS

2.1 อธิบายเกี่ยวกับ cost and production theory ในระยะสั้นและระยะยาว วาดกราฟด้วย

อธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย เท่าที่จะอธิบายได้ (น่าจะใช้ประมาณ 2 หน้า เพราะต้องวาดกราฟอธิบาย จะชัดเจนกว่า)  บริหารเวลาด้วย อาจจะทำข้ออื่นไม่ทัน

2.2 เป็นข้อสอบเก่า คือ เอาแบบคร่าวๆนะ ถามว่า ปัจจุบัน น้ำมันมีราคาสูงขึ้น จึงมีแก๊ซโซฮอล มาเป็นพลังงานทดแทน  โดยมีส่วนผสม ดังนี้ กากน้ำตาล อ้อย มัน (ไรงี้ ไม่รู้ว่ามีไรอีกบ้าง) ส่งผลอะไรบ้างกับตลาดของส่วนผสมพวกนี้ จงอธิบาย

เราต้องทราบกันก่อนว่า แก๊สโซฮอลกับน้ำมัน เป็นสินค้าทดแทนกัน  ดังนั้นการที่ระดับราคาน้ำมันสูงขึ้นจะทำให้ปริมาณความต้องการแก๊สโซฮอลสูงขึ้นตามไปด้วย  ถ้าเรามองเฉพาะรูปของ ตลาดแก๊ซโซฮอล Ps,Qs การที่ราคาน้ำมันขึ้น ทำให้ เส้น Demand ของแก๊สโซฮอล Shift ขวา  คือมีความต้องการเพิ่มขึ้น ณ ระดับราคาเท่าเดิม

ถ้าโจทย์ถามว่าส่งผลกระทบอย่างไรต่อราคาพืชพลังงานทดแทน  เราก็ต้องอธิบายด้วยว่า พวกอ้อย กากน้ำตาล กับแก๊สโซฮอลเป็นสินค้าประกอบกัน ถ้า Demand แก๊ซโซฮอลสูงขึ้น Demand ของอ้อย กากน้ำตาล จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วย

ถ้าจะเอาแบบละเอียดกว่านี้อีก ก็อธิบายดุลยภาพในระยะสั้น กับระยะยาวไปด้วยเลยก็ได้

MATHs
2.3 คำนวณ เป็นเรื่องของตลาด Oligopoly แบบcartel –> ข้อนี้น่าจะเป็นเรื่อง Price Discrimination โดยโจทย์มี 2 กรณี คือกรณีที่มีการทำ Price Discrimination และ กรณีที่ไม่ได้ทำ

กรณีที่ทำก็จะต้องหา  P1,Q1,P2,Q2  และ Profit  ในของทั้งสองตลาด ที่มีความยืดหยุ่นต่างกัน

กรณีที่ไม่ทำ เราจะต้อง เอา Demand สองสมการมารวมกัน โดยกำหนดเงื่อนไข P = P1 = P2 เพราะ ณ ดุลยภาพในตลาดนี้ จะขายได้ในราคาเดียวกัน และกำหนด Qt = Q1 + Q2 จากนั้นเราก็จะได้ สมการ Demand ของตลาดรวมมา เสร็จแล้วก็ทำตาม step เดิม หา TR –> MR จับ MR =MC แล้วจะทำให้เราได้ Q และ P มา ให้เรานำ P ที่ได้นี้ ไปแทนในสมการ Demand ของสองตลาด จะได้ปริมาณ  Q1, Q2 ใหม่มา อย่าลืมหา Profit ด้วย
2.4 คำนวณ เป็นเรื่องของตลาด Oligopoly แบบ Kinked ให้หา MC

เชื่อว่าโจทย์น่าจะกำหนดสมการ Demand มาให้สองเส้น  หน้าที่ของเราคือต้องหาจุดหักงอของกราฟ โดยเอาสมการ Demand ทั้งสองเส้นมาแก้สมการหา P และ Q ดุลยภาพ

ส่วนการหาช่วง ของ MC เราจะต้อง หาสมการ MR ของแต่ละ Demand  (MR จะชันเป็นสองท่าของ TR, TR = P*Q) เพื่อที่ว่า เราจะเอา Q ดุลยภาพที่ได้ไปแทนค่า ซึ่งจะทำให้เราได้ระดับ MR = MC สูงสุด และต่ำสุด ที่ยังทำให้ได้รับ TR สูงที่สุด

2.5 เรื่องการตั้งราคาของผู้นำตลาด  ข้อนี้อาจารย์ไม่ได้ลงรายละเอียดตอนสอน (ได้ยินว่าแกล้งรุ่น R64 เพราะคุยมาก 55) แนะนำให้อ่านใน Text  เปิดอ่านทุกหน้า ที่เป็นการคำนวณ  ทำความเข้าใจที่มาของสมการ   เขียนสมการของ Demand curve ให้ได้ด้วย อาจารย์ให้มาแต่ความชัน ถ้าเราเขียนไม่ได้จะหา Max profit ไม่ได้ เพราะเราต้องเอา Demand มา Dif หา MR = MC

และนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเขียนไว้ในเทอมที่แล้ว มีเสริมเพิ่มเติมบ้างในบางส่วน  ที่เหลือเราลืมไปเยอะพอสมควรเลย แต่ถ้าสงสัยตรงไหน ถามได้เลย จะทิ้ง Comment ไว้ใน Blog หรือใน FB ก้ได้ หรือถ้ามีตรงไหนที่อาจารย์บอกว่าจะออกและผมยังไม่ได้เขียนไว้ โพสไว้ได้เลย จะรีบตอบให้เร็วที่สุด

เป็นกำลังใจให้ทุกๆคน วิชานี้ทิ้งไม่ได้ครับ ต้องใช้อีกในเทอมถัดๆไปแน่นอน รวมทั้งในชีวิตจริงด้วย

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: