Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

How to Manage Panic Order of New Product

หัวข้อนี้อยู่ในส่วนของ Supply Chain Management ที่ อ.วิพุธ บอกว่าจะออกครับ

ในการวิเคราะห์เรื่อง New Product  แนะนำให้ดูลักษณะของ Production Plan กับ ลักษณะของ Demand ซึ่งในระยะแรกนั้นเมื่อ Demand เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Panic Order) หลัง Launch New Product ซึ่งจะทำให้ เกิดปัญหา Shortage Inventory ทำให้บริษัทต้องปรับการผลิตเพิ่มขึ้น แต่เมื่อตลาดรับรู้ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว Order จะลดลง  ซึ่งจะทำให้เรามี Inventory มากเกิน แต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกซักระยะทั้งสองอย่างนี้จะปรับตัวเข้าหากัน คือมีระดับการผลิตที่เหมาะสมกับ Order และผู้ผลิตสามารถปรับลด Target Inventory ลงได้

สำหรับ ปัญหาเรื่อง Panic Order และทำให้เรา Shortage Inventory ข้างต้นนั้น เราสามารถลดปัญหานี้ได้ด้วยการ ตกลงกับลูกค้าว่าจะไม่ส่งเป็น Lot ใหญ่ๆ แต่จะส่งในปริมาณที่น้อยลง แต่ด้วยความถี่ที่มากขึ้น ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือ การลด Absolute Number ที่ Order ผลิตไม่ทัน(อันหลังนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ จดมาตามที่อาจารย์พูด ถ้าใครเข้าใจ Comment ไว้ได้ครับ)

นอกจากนี้แล้ว ต้องพิจารณาถึงลักษณะของ Demand สินค้านั้นๆด้วย   สมมติว่าสินค้านั้น เป็น Commodity ซึ่งลักษณะ Demand ค่อนข้างคงที่  ดังนั้นถ้าเกิด Panic Order ขึ้นมาจริงๆ เราก็แค่อธิบายเหตุผลข้างต้น และบอกว่าไม่ต้องไปตกใจเรามีสินค้าพอเพียงแน่นอน คุณไม่ต้องซื้อไปกักตุนไว้หรอก  และเราจะขายให้ในปริมาณเท่าๆกับที่เราเคยขายสินค้าเดิมนั่นแหละ

แต่ถ้าเราไม่ทราบว่าลักษณะ Demand ของลูกค้าที่แล้วจริงเป็นแบบไหน  เราก็ควรจะส่งพนักงานไปศึกษาความต้องการที่ Ended User เลย ไปทำแบบสอบถาม ไปดักรอดูตาม Hypermart หรือสถานที่ ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้ เป็นต้น  เพราะเมื่อเราทราบข้อมูลจริง จะทำให้เราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ใกล้เคียงความเป็นจริงยิ่งขึ้น

ใครมีข้อเสนออื่นๆ Comment ไว้ให้ด้วย จะได้แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นประโยชน์แก่คนที่เข้ามาอ่านครับ

ส่วนข้อที่เหลือ เดี๋ยวถ้าทำทันจะ Update ให้เรื่อยๆนะ

3 Comments»

  tongtonktonk wrote @

ขอบพระคุณค่ะ

Like

  Sue wrote @

TT

ขอบคุณมากกกกกกกกกกค่ะคุณเพื่อน

Like

  ton wrote @

ขอบคุณมากนะครับ

Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: