Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

Scenarios Used in EU 2010 Stress Testing

เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปเปิดอ่านคร่าวๆเกี่ยวกับการทำ Stress Test ของ Europe ที่ผ่านมา ว่าเขาพิจารณาอะไรกันบ้าง ซึ่งผมก็เปิดอ่านไปเจอสถานการณ์ที่เขาใช้ในการทดสอบครับ ผมเลยเอามาแปลให้เพื่อนๆได้อ่านกัน (แต่ผมอาจแปลไม่ดีเท่าไรนะ เพราะภาษาเป็นทางการมากๆ)

เนื้อหามีสั้นๆดังนี้ครับ

General features of the macro-economic scenarios

ในการทดสอบจะมีสมมติสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค ออกเป็น 2 สถานการณ์

1) Adverse Scenario กรณีเกิด Shock เรื่องความร่วมมือระหว่าง EU Commission กับ ECB ระหว่างช่วงปี 2010 – 2011

2) Benchmark Scenario กำหนดให้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจ เช่น GDP ย่ำแย่สุดๆ ระหว่างปี 2010 – 2011 คือต่ำกว่า Benchmark อยู่ 3% ในกลุ่ม European Union (EU27) และในเขตยูโรทั้งหมด

โดย Benchmark scenario จะขึ้นกับการคาดการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจของ European Commission โดยมีการกำหนดสมมติฐานต่างๆเข้าไปในโมเดล เช่น อัตราดอกเบี้ยตลาด, อัตราแลกเปลี่ยน, ฯลฯ

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เริ่มในปี 2010 จึงมีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ของ EU27 ในปี 2011 ว่าจะโตที่ระดับ 1.7% โดยที่ในปี 2010 จะโตที่ 1.0% ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจโลกกลับมาเติบโตอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานยังคงคงอยู่ในอัตราสูง อันเกิดจากการชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา และสมมติให้ CPI คงที่ตลอด อย่างไรก็ตามมีหลายประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และต่ำลงเช่นกัน สะท้อนการใช้นโยบายการคลังของประเทศนั้นๆ

สถานการณ์ทั้งสองที่ใช้ในการประเมินนี้เป็นที่ยอมรับจากทุกๆฝ่าย ส่วนกรณีเฉพาะ (Specific situation) นั้น จะคำนึงถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศสมาชิก EU, Norway, US และ ประเทศอื่นๆในโลกตามลำดับ ซึ่งในแต่ละกรณีจะมี Risk parameters (PDs and LGDs) เฉพาะกรณี โดย ECB เป็นผู้จัดทำขึ้น

ในบาง Parameter และบาง Assumption ถูกกำหนดโดย Committee of European Banking Supervisors (CEBS) และจากองค์กรภายนอก ซึ่งบางสมมติฐานอาจใช้สมมติฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ค่อนข้าง Conservative ได้ ถ้าสมมติฐานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงเฉพาะนั้นๆ

ลองดูตัวเลขในแต่ละ Scenarios ที่นำมาใช้ในการทดสอบ ดังนี้ครับ

เท่าที่แปลมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไรครับ ถ้าสนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Web นี้เลย http://www.c-ebs.org/EuWideStressTesting.aspx

ส่วนผลการทำ Stress Test ที่ออกมา ก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับ คงไม่มีปัญหาเรื่อง Default risk แล้ว เพราะ EU และ IMF พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือหากมีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ส่วนภาพรวมของเศรฐกิจยุโรปนั้นยังอาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็นปีหรือมากกว่านั้นจึงจะกลับมาสู่ปกติได้ครับ

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: