Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

ตัวอย่างข้อสอบ Comprehensive วิชา Finance

ได้ยินมาว่ามีรุ่นพี่หลายคนไม่ผ่านการสอบ Comprehensive ในวิชาการเงิน เนื่องจากลักษณะข้อสอบเปลี่ยนไปจากในอดีตและยังยากขึ้นกว่าเดิม บวกกับมีการนำเอาเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่ต้องใช้ Finance มาออกด้วย ทำให้เนื้อหาที่เตรียมตัวไปไม่ตรงกับข้อสอบที่ออกและบางคนที่ไม่ได้สนใจเรื่อง Fn ยากที่จะตอบได้

จริงๆแล้วผมก็เข้าเรียนไม่ทันได้เห็นข้อสอบเก่าหรอก อิอิ แต่เท่าที่ได้อ่านดูข้อสอบที่ผมเอามาลงนี้แล้ว ถ้าใครพื้นฐานไม่ดี  หรือไม่เข้าใจ Concept ทางการเงินแล้ว ยากครับที่จะผ่านไปได้

ผมเลยเอาข้อสอบชุดใหม่ๆที่เพิ่งสอบกันไป ซึ่งอาจารย์เอามาให้ดูในห้องเรียนมาให้เพื่อนๆได้อ่านกัน จะได้เตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการสอบที่จะมาถึงครับ

เอาเป็นว่าลองอ่านกันดูเลยละกันครับ ส่วนเฉลย เพื่อนๆลองช่วยกันตอบก่อนนะครับ เอาไว้เดี๋ยวใกล้ๆ จะเอามาเผยแพร่อีกที อิอิ

ข้อสอบ Comprehensive Finance

หามาได้ 6 ข้อครับ ดังนี้

1.

ในการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่โทรคมนาคม เช่นในกรณี 3G ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยวันนี้ จะสามารถใช้แบบจำลองทางการเงินเช่น DCF Analysis ในการหามูลค่าของคลื่นความถี่ ซึ่งไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินได้หรือไม่

– ถ้าคิดว่า “ได้” ให้อธิบายเหตุผลด้วยว่า เพราะอะไร และต้องทำอย่างไร Time Line เป็นอย่างไร CF มาจากไหน และต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง
– ถ้าคิดว่า “ไม่ได้” เพราะอะไรแล้วต้องใช้วิธีใดในการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ ยกตัวอย่างประกอบ
– อธิบายหลักการของ Pecking Oreder Theory เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน 3G จะต้องระดมทุนจากแหล่งใดบ้าง และต้องจัดอันดับว่าแหล่งเงินทุนใด จะต้องระดัมทุนก่อน-หลัง

2.

ในทางทฤษฎีการเงิน เชื่อกันว่า มูลคต่าของกิจการ จะมีค่าเท่ากับมูลค่าของหุ้นหรือส่วนของเจ้าของ บวกกับมูลค่าจองหนี้ที่กิจการมีอยู่  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทำไม  และหากความเชื่อนี้เป็นจริง กิจการก็ควรกกู้ให้มากเข้าไว้ เพื่อให้กิจการมีมูลค่าสูงๆ ท่านมีความเห็นอย่างไร

คำตอบของท่านควรครอบคลุมทฤษฎีการเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนี้และวิธีการในการประเมินมูลค่าของกิจการ

3.

ท่านคิดว่าแนวความคิดในการใช้หนี้ให้มากที่สุดในการระดมทุนเพื่อนำมาลงทุนและขยายงาน เป็นแนวความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับการระดมทุนโดยการใช้เงินทุนในรส่วนของผู้ถือหุ้น พร้อมกับประเมินว่าต้นทุนของเงิน จากหนี้เปรียบเทียบกับต้นทุนจากส่วนของเจ้าของ อย่างใดสูงต่ำ เพราะอะไร และมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไร

และขอให้ท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าในภาวะปัจจุบัน กิจการควรระดมทุนอย่างไรและควรปรับเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันหรือไม่อย่างไร เมื่อเวลาผ่านไป พร้อมทั้งอธิบายว่าการระดมทุนจะมีผลต่อมูลค่ากิจการอย่างไร

4.

อธิบาย Technique IPO Under Pricing คืออะไร และเหตุบริษัทต่างๆจึงใช้ IPO Under Pricing

อธิบายTechnique Greenshoe Options คืออะไร และอธิบายเหตุผลของการให้ Greenshoe Option (ข้อนี้จดมาจาก Lecture)

5.

“A glance at the WACC formulaa reveals that the cost of debt is less than the cost of equity. If the company chooses to use more debt, then the company’s cost of capital will be lower, and the company can afford to invest in more new projects.” Do you agree with the preceding statement? Explain your answer in detail.

6.

Discuss in detail how a company can raise funds to finance both short term and long term investments. Make sure that you discuss the followings in your answer:

1. Debt, equity, and other alternatives.

2. Advantages and disadvantages of each alternative.

3. Current market conditions and their effects on each alternative.

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ อ่านแล้วทำกันได้มั้ย ถ้าใครทำข้อไหนได้ Comment ไว้ด้านล่างได้เลย แล้วก็ถ้ารู้ข้อสอบปีอื่นๆก็ใส่มาได้เลย จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านครับ ^^

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: