Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

BCHAY ทางเลือกใหม่ของการซื้อทองคำแท่งในประเทศ

สวัสดีครับ ในโพสนี้ผมขอนำบทความของผมที่เขียนในนามของ บลจ.บัวหลวง ที่ลงใน นสพ.ผู้จัดการ และโพสทูเดย์ มาลงให้เพื่อนๆได้อ่านกัน ถือเป็นการโปรโมทกองทุนให้บริษัทด้วย : ) ไม่แน่ใจว่าผิดจรรยาบรรณหรือเปล่า ซึ่งคิดว่าไม่เพราะไม่ได้หาประโยชน์ใดๆ ตั้งใจว่าเป็นการแนะนำให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างทองคำ กองทุนทองคำ และ ETF ทองคำ ลองอ่านดูละกันนะครับ หากไม่ดีตรงไหนแนะนำได้ ผมจะได้ปรับปรุงสำหรับงานต่อๆไป

————–

ปัจจุบันหลายๆ ท่านคงคุ้นชินกับการลงทุนในทองคำกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง ที่ซื้อได้จากร้านทองโดยตรง และกองทุนทองคำที่ลงทุนผ่าน SPDR Gold Trust ผ่านตัวแทนขายหรือสาขาธนาคาร และนักลงทุนยังสามารถลงทุนได้อย่างสะดวกมากขึ้นผ่านกองทุน ETF ทองคำ ได้แก่ กองทุนบัวหลวงเชโกลด์อีทีเอฟ (BCHAY) ของ บลจ.บัวหลวง ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นกัน แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าการลงทุนแต่ละช่องทางมีความแตกต่างกันอย่างไร และนักลงทุนควรจะลงทุนทองคำผ่านรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม

ประเภททองคำ ทองคำแท่งที่ซื้อขายในร้านทอง ส่วนใหญ่จะมีให้นักลงทุนเลือกทั้งประเภทมาตรฐานความบริสุทธิ์ 96.5% และ 99.5%ขึ้นไป โดยทองคำจะน่าเชื่อถือหรือไม่ ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของร้านทองที่ท่านซื้อ   ทองคำที่ SPDR ไปลงทุน เป็นทองคำที่ความบริสุทธิ์ 99.5% ตามมาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association) ส่วนกองทุน ETF ทองคำในประเทศไทยปัจจุบัน มีให้เลือกทั้งกองที่ลงทุนในทองคำในประเทศที่มาตรฐานความบริสุทธิ์ 96.5% ความบริสุทธิ์ 99.5%ขึ้นไป และกองที่ไปลงทุนในทองคำต่างประเทศผ่าน SPDR  เช่นกัน  นักลงทุนควรทราบความแตกต่างนี้ด้วยเพราะความบริสุทธิ์และแหล่งที่นำเงินไปลงทุนในทองคำจะมีผลต่อราคาทองคำรวมถึงความเสี่ยงแตกต่างกันไป

ราคาซื้อขายและราคาอ้างอิง หากท่านเป็นนักลงทุนในทองคำแท่ง ราคาทองคำที่ใช้ซื้อขายจะอ้างอิงดูได้จากประกาศของสมาคมค้าทองคำ ซึ่งแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไร จำนวนกี่ครั้งมากน้อยตามความผันผวนของราคาทองคำในวันนั้นๆ  วันที่ผันผวนสูงสุด มีการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำถึง 19 ครั้งในวันเดียว  แต่ถ้าท่านลงทุนในกองทุนทองคำ ราคาที่ใช้อ้างอิงจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับราคา SPDR ในตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนไปจดทะเบียน เช่น ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ฮ่องกง นิวยอร์ค เป็นต้น และต้องคำนึงถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย โดยราคาที่นักลงทุนจะได้เป็นราคา NAV ณ สิ้นวัน สำหรับกองทุน ETF ทองคำ นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ที่ราคาตลาดทันที โดยราคานั้นจะอ้างอิงตามราคา iNAV หรือราคา NAV ระหว่างวันของกองทุนที่จะคำนวณเพื่อประกาศอ้างอิงในขณะนั้นๆ ซึ่งราคา iNAV นี้จะอ้างอิงกับราคาทองคำที่กองทุนถืออยู่นั่นเอง

มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ/ครั้ง ถ้าต้องการซื้อทองคำแท่งจากร้านทอง คุณอาจจะต้องเตรียมเงินไปซื้อถึงหลักแสนบาท เพราะส่วนใหญ่แล้วร้านทองจะขายทองคำแท่งน้ำหนัก 5 บาท หรือ 10 บาท  ซึ่งมูลค่าค่อนข้างสูง แม้ว่าจะมีบางร้านที่ทำทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท แต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากมีต้นทุนต่อการลงทุนหนึ่งครั้งค่อนข้างสูงสำหรับทองคำ 1 บาท แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนทองคำ เงินลงทุนขั้นต่ำในการซื้อขายเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้น (ราคาลงทุนขั้นต่ำของกองทุนบัวหลวงโกลด์ฟันด์) หรืออาจสูงกว่านี้บ้าง ขึ้นกับนโยบายของแต่ละกองทุน  และถ้าต้องการซื้อกองทุน ETF ทองคำ มีขั้นต่ำการลงทุนครั้งละ 100 หน่วย เช่นหาก ETF ต่อหน่วยราคา 26.5 บาท เงินลงทุนขั้นต่ำจะเท่ากับ 2,650 บาท

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเก็บรักษา  พูดถึงเรื่องความสะดวกสบายในการซื้อขาย ถ้าเป็นทองคำแท่งนักลงทุนอาจจะต้องเดินทางไปซื้อถึงร้านทอง และยังต้องเก็บทองกลับมาดูแลรักษาเองที่บ้านซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหายและโจรกรรม เวลาที่ต้องการขายนักลงทุนต้องนำทองคำไปขายกับร้านเดิมถึงจะได้ในราคาที่ดี  เว้นแต่ทางร้านจะมีระบบการขาย ตั๋วทอง หรืออาจจะมีบัญชีทองคำช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ซึ่งก็ขึ้นกับความไว้วางใจของลูกค้าต่อร้านทองนั้นๆ ด้วย

ในกรณีกองทุนทองคำนักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านตัวแทนขายหรือสาขาธนาคารพาณิชย์  นักลงทุนจะได้เป็นหน่วยลงทุนกลับไปไม่ต้องเก็บทองคำไว้กับตัว   โดยทองคำที่กองทุนนำเงินไปลงทุนใน SPDR นั้น จะถูกเก็บรักษาโดย HSBC Bank (New York)

กองทุน ETF ทองคำ นักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตลอดเวลาทำการ บนระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นระบบไร้ใบหน่วยลงทุนและมีความน่าเชื่อถือสูง ทองคำแท่งที่ลงทุนจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในห้องมั่นคง

ถ้าถามว่า นักลงทุนแบบไหนเหมาะสมกับการลงทุนทองคำแบบใด นักลงทุนสามารถพิจารณาจากข้อเปรียบเทียบข้างต้นได้ เช่น ถ้านักลงทุนอยากทำกำไรระยะสั้นๆจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ  การลงทุนใน ETF ทองคำ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก หรือถ้าต้องการลงทุนระยะยาวในทองคำแท่ง แต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปซื้อทองถึงที่ร้าน และไม่มีที่เก็บรักษาทองคำ นักลงทุนอาจจะเลือกลงทุนในกองทุนทองคำที่ลงทุนผ่าน SPDR หรือลงทุนในกองทุน ETF ทองคำก็ได้เช่นกัน

หากนักลงทุนสนใจลงทุนใน ทองคำ บลจ.บัวหลวง มี กองทุนบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) และกองทุนบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน SPDR  ที่จดทะเบียนในตลาดสิงค์โปร์ และ กองทุนบัวหลวงเชโกลด์อีทีเอฟ (BCHAY) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ลงทุนทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5% เมื่อผ่านช่วงเสนอขายครั้งแรกแล้ว นักลงทุนสามารถไปซื้อขายหน่วยลงทุน BCHAY ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  กองทุนนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง บลจ.บัวหลวง บล.บัวหลวง และ 4 พันธมิตรผู้ค้าทองคำ ได้แก่ บริษัท  ห้างขายทองจินฮั้วเฮง  จำกัด   บริษัท  ฮั่วเซ่งเฮง  คอมโมดิทัซ  จำกัด   บริษัท  ออสสิริส  จำกัด  และบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนผู้ที่สนใจ และกำลังสนใจลงทุนในทองคำ

5 Comments»

  jessywinn wrote @

ดูราคาทองที่ร้านห้างทองดำรงชัย9 มาตอนนี้ ราคาบาทละ 24000 แพงขึ้นอีกแล้ว ถ้าจะลงทุนทองคำจริงๆจัง อย่างลงทุนในกองทุน คงต้องหาศึกษาหาข้อมูล ถ้ามีเิปิดคอร์สสอนก็ดีนะคะ

Like

  soonsap wrote @

สวัสดีครับ
คิดว่าความสามารถยังไม่พอที่จะเปิดคอร์สได้ครับ 😀
ถ้าให้แนะนำการลงทุนในทองคำ ผมต้องทราบก่อนว่าปกติสไตล์การลงทุนเป็นแบบไหน เทรดจับจังหวะ หรือถือลงทุนยาวๆ
ถ้าเป็นเทรดผมไม่กล้า แนะนำ เพราะช่วงนี้ราคาผันผวนมากๆและไม่มีทิศทางที่ชัดเจน แต่ถ้าถือยาวๆ การซื้อแบบถัวเฉลี่ย ทยอยเก็บเวลาที่ราคาลง น่าจะเป้นวิธีการที่ดีครับ

อ่านและติดตามข่าวสารเยอะๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศ เพราะจะ Effect กับราคาทองค่อนข้างชัด
โชคดีในการลงทุนครับ

Like

  ราคาทองวันนี้ wrote @

Gold bracelet are one of the important pieces of jewelry for alwaysy woman. Known as the
gold anklet, easily. Holder, gold anklet, gold together with 96.5%,
along a standard itight ranging from 3 to 25 satang half bath best
cost am up and down, as the cost of gold on the shop each day.
Gold bracelet is a sarong generous of jewelry, gold value,
so itt depends on the outlineat, because the expense are
hen the section of kamnet.

Like

ผมอยากให้รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเมื่อต้องการขายให้ได้ราคาเป็นจริงตามราคาทองคำท้องตลาดณ เวลาขาย นี่เป็นกองทุนเปิดแต่ขายผ่านตลาดขาดทุนจากราคาจริงตั้งตัวละ4-5บาท ผมเห็นว่าเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ให้นักลงทุน คั้งมาเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ในการรับค่าธรรมเนียมอย่างเดียวไม่เป็นธรรมแก่คนที่ลงทุนเลยแย่มากๆครับ

Like

  soonsap wrote @

สวัสดีครับคุณชัยอนันต์ ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานที่ บลจ.แล้ว แต่ต้องขอโทษแทนบริษัทด้วยครับ ผมขออธิบายสถานการณ์คร่าวๆตามที่ผมทราบนะครับ
ในการจัดการราคาของ ETF และราคาทรัพย์สินที่แท้จริง เพื่อให้ราคาของทั้งสองราคามีค่าใกล้เคียงกัน จะมีคนที่เรียกว่า Market maker ทำหน้าที่ดูแลราคา แต่ด้วยราคาและสถาพคล่องทำให้ Market maker ไม่สามารถอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งจริงๆราคาที่ซื้อขายกันในตลาดรองปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าราคาทรัพย์สินของกองทุนประมาณ 4-5 บาท หากนักกลงทุนสามารถทยอยซื้อหน่วยของ ETF ในตลาดได้ครบเงื่อนไข ก็สามารถมาไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งจะได้ตามราคาสิ้นวันของกองทุน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ETF ที่ซื้อขายในตลาดไม่มีสภาพคล่องจึงไม่สามารถเก็บสะสมหน่วยได้พอสำหรับไถ่ถอนได้

Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: