Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

สิ่งผิดพลาดบ่อยๆของการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ

บัวหลวง Money Tips นสพ. ASTV ผู้จัดการรายวัน
16 พ.ย. 54

เรียบเรียงโดย พิชญา ซุ่นทรัพย์

อายุที่มากขึ้นกลับทำให้หลายๆอย่างแย่ลง เมื่อกลุ่มผู้ที่เคยเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเกษียณอายุ และกำลังจะเกษียณในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจดูไม่ดีนัก เนื่องจากปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินกิจการ หลายคนขาดรายได้ และยังต้องใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมาก

ถึงแม้ว่าคุณจะมีการวางแผนเกษียณอายุมาอย่างดี แต่เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในปัจจุบัน ที่เหมาะสมกับช่วงอายุแล้ว ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ คงจะชดเชยกันรายได้ที่ขาดไป หรือเงินเฟ้อไม่ได้  และยังไม่รวมถึงค่าใช่จ่ายเรื่องค่ารักษาพยายาบาล ที่นอกจากจะมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังช่วยให้ท่านมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งน่าจะดีถ้าคุณไม่ใช้เงินของคุณจนหมดก่อนถึงวันนั้น

แต่โชคดีที่ยังไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มกระบวนการวางแผนเกษียณ ณ ตั้งแต่วันนี้ แต่ควรพิจารณาถึงข้อผิดพลาดเและพยายามหลีกเลี่ยง 5 ข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้ด้วย

ไม่มีการปรับแผนสำหรับเกษียณให้เหมาะสมกับปัจจุบัน ในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่เข้าใกล้วันเกษียณอายุ จะเริ่มสนใจเป็นพิเศษว่าตนมีเงินออม และมีดอกเบี้ยงอกเงยมาเท่าไรแล้ว วางแผนว่าจะใช้เงินหลังจากเกษียณเดือนละเท่าไร และจะใช้ได้ไปประมาณกี่ปี  เชื่อหรือไม่ครับว่ามีคนที่เกษียณไปแล้วไม่สามารถทำได้ตามที่ตนเองวางแผนเอาไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า เขาไม่มีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานในการลงทุนให้ถูกต้อง อย่างเช่นอัตราผลตอบแทนที่เคยคาดว่าจะได้สูงกว่า 7% ต่อปีจากการลงทุนในพันธบัตร หรือหุ้นกู้ คงจะเห็นได้ยากในปัจจุบัน ดูได้จากอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทยที่ยากจะเห็นเกิน 5%หากเศรษฐกิจโลกยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  ซึ่งผลตอบแทนที่น้อยลงนี้จะทำให้เงินออมของคุณหมดก่อนวันเวลาที่คุณวางแผนเอาไว้

เกษียณเร็วเกินไป หลายคนเกษียณก่อนเวลา จากนโยบายบริษัทที่เปิดโอกาสให้สามารถ Early-Retire ได้ ซึ่งเชื่อว่าบริษัทน่าจะให้ผลประโยชน์ที่น่าสนใจระดับหนึ่ง แต่เชื่อหรือไม่ว่าถ้าหากคุณเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิและทำงานต่อระยะเวลาหนึ่ง ด้วยผลประโยชน์จากการโปรแกรมสนับสนุนการออมของบริษัท อย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันแบบบำนาญ จะช่วยให้คุณมีเงินออมหลังเกษียณต่างกันอย่างมาก และการทำงานมากกว่าที่คุณวางแผนเกษียณเล็กน้อยจะสามารถช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ประเมินค่ารักษาพยาบาลไว้ต่ำเกินไป ด้วยสวัสดิการที่รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องการรักษาพยาบาลทำให้คุณคิดว่าถ้าไม่สบายขึ้นมา จะขอใช้สิทธิในส่วนนี้หลังเกษียณ และทุกคนก็คิดเหมือนคุณจึงทำให้คุณต้องไปต่อคิวจองบัตรตั้งแต่เช้ากว่าจะได้ตรวจรักษาจริงๆ น่าจะใกล้เที่ยงวัน ถ้าหากคุณไม่อยากจะรอสวัสดิการของรัฐ ก็ต้องหันไปใช้บริการของเอกชน ซึ่งราคาสูงกว่ามาก และยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงอีกด้วย  ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นตัวกัดกินเงินออมที่คุณเก็บรักษามาทั้งชีวิตไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และหาซื้อประกันสุขภาพสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณไว้ให้พอเพียง

ไม่กระจายการลงทุน คุณทราบหรือไม่ว่าบริษัทของคุณเปิดให้สามารถเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ ถ้าหากคุณไม่ทราบ หรือว่าทราบแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือก เงินออมของคุณในเบื้องต้นทั้งหมดจะถูกกำหนดให้อยู่ในกองทุนตลาดเงินที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด และให้ผลตอบแทนต่ำที่สุด เช่นกัน  และหากคุณปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปเงินที่คุณจะได้หลังเกษียณคงไม่เหมือนตามที่คุณฝันไว้อย่างแน่นอน  ดังนั้นคุณควรจะกระจายการลงทุน โดยอาจจะขอแบ่งสัดส่วนการลงทุนมาอยู่ในกองทุนตราสารหนี้ หรือกองทุนหุ้น เพื่อให้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น  แต่ถ้าหากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทของคุณยังไม่เปิดโอกาสให้คุณเลือก คุณก็สามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ที่ต่างไปจากกองทุนที่คุณถืออยู่ได้เช่นกัน

ให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรจนไม่คิดถึงเรื่องเกษียณของตนเอง ด้วยค่านิยมของคนไทยเราจะส่งลูกหลายจนเรียนจบปริญญาตรี ซึ่งบางรายก็อาจจะส่งเรียนไปจนถึงปริญญาเอก  รวมถึงออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์ ที่อยู่ ไปกระทั่งค่าจัดงานแต่งงาน โดยไม่ได้คิดเรื่องเกษียณอายุของตนเอง  แนะนำอย่างนี้ครับ “เรื่องทุนช่วยเหลือเรื่องการศึกษามีคนสนับสนุนให้เสมอ แต่ทุนช่วยเหลือสำหรับการเกษียณไม่มีใครให้คุณได้นอกจากตัวคุณเอง”

อย่าเพิ่งคิดว่าช้าไปแล้วที่จะเริ่มวันนี้ เพราะคุณยังต้องใช้ชีวิตสำหรับเกษียณไปอีก 20 หรือ 30 ปีก็เป็นได้ ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการวางแผนเพื่อการเกษียณและศึกษาหาความรู้ด้านการเงิน สำหรับเวลาที่ยังเหลือหลังจากนี้ ขอให้ทุกคนเกษียณอย่างมีความสุขครับ

By Andrew Chou, CFP®
Special to FPA

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: