Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

เกษียณตอน 60 อย่าคิดว่าอยู่ได้

ASTV ผู้จัดการออนไลน์
คอลัมน์บัวหลวง Money Tips 
โดยพิชญา ซุ่นทรัพย์
บลจ.บัวหลวง

หากลองถามคนทั่วไปว่าอยากเกษียณหรือยัง ก็คงจะได้คำตอบว่า “แน่สิ ใครจะอยู่ทนทำงานไปจนแก่ล่ะ” ใช่ครับแต่ถ้าตอนนี้ลองไปถามคนอเมริกัน คำตอบที่ได้คงจะเป็นแบบนี้ “เกษียณตอนนี้จะเอาอะไรกิน ขนาดงานจะให้ทำยังไม่มี”

หลังจากที่อเมริกาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้ พบว่าตัวเลขค่าเฉลี่ยอายุของพนักงานชาวอเมริกันที่เกษียณเพิ่มมาเป็น 65 ปี และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ประมาณ 10 ปีที่แล้ว คนอเมริกันส่วนใหญ่ยังคิดว่าพวกเขาจะออกจากงานมาใช้ชีวิตแสนสบายหลังครบอายุ 60 ปีเท่านั้น

ถ้ามองในแง่ดี อายุของผู้เกษียณที่เพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องดีสำหรับผู้กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ เพราะการเลื่อนเวลาเกษียณออกไป ทำให้มีเงินไว้สำหรับใช้หลังไม่มีงานทำแล้วมากขึ้น และยังได้ผลประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ อย่างประกันสังคม ประกันสุขภาพ รวมถึงผลตอบแทนที่มากขึ้นจากเงินที่ลงทุนอย่างต่อเนื่องใน 401(k) ซึ่งได้ประโยชน์ทางภาษีคล้ายๆ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในบ้านเรา

อลิเซีย มันเนล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการเกษียณ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน กล่าวว่า “ทุกคนจำเป็นต้องทำงานนานขึ้น เพราะถ้าทุกคนทำงานนานขึ้นกว่าที่วางแผนเอาไว้ไปอีก 5 ปี จะพบว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะมีเงินพอเพียงไว้สำหรับใช้ในยามเกษียณ”

แต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่ง อายุเกษียณที่เพิ่มขึ้นมันหมายถึงตำแหน่งหรือโอกาสได้งานสำหรับคนเพิ่งจบจะน้อยลงไปด้วย ทั้งที่คนกลุ่มนี้ควรจะเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นผู้ผลักดันประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต แต่ต้องมาตกงานเพราะพวกไม่ยอมเกษียณนี้

จากการทำแบบสอบถามของคนอเมริกันล่าสุด พบว่าอายุเกษียณที่คาดหมาย เพิ่มขึ้นเป็น 67 ปี ทั้งที่เมื่อ 10 ปีก่อนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 63 ปี และถ้าย้อนไปช่วงปี 1995 ค่าเฉลี่ยยังอยู่แค่เพียง 60 ปีเท่านั้น โดยผู้ที่ยังไม่เกษียณ 57% บอกว่าพวกเขามีเงินเพียงพอไว้ใช้ยามเกษียณ นั่นหมายความว่ามีถึง 43% ที่มองว่าตัวเองต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานหลังเกษียณ

เห็นตัวเลขแล้วนึกถึงคนไทยยังโชคดีที่เศรษฐกิจไม่ได้ย่ำแย่เหมือนในอเมริกา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีปัญหาในยามเกษียณ หากวันหนึ่งเกิดวิกฤตกับประเทศเราขึ้นมา หรือประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้รายได้เราหายไปโดยไม่ได้คาดหมาย ถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีโอกาสลำบากและต้องทำงานหลัง 60 ปีมีแน่ๆ

ดังนั้นการเตรียมตัวไว้ก่อนจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งถ้าคุณไม่อยากเจอกับปัญหาทางการเงินหลังเกษียณ ลองอ่านแล้วทำตามข้อแนะนำ 4 ข้อนี้

1. ควรรู้ว่าตนเองต้องมีเงินใช้สำหรับหลังเกษียณอายุเท่าไร เพื่อประเมินว่าต้องออมเงินเดือนละเท่าไรจึงจะเพียงพอ หากไม่ทราบวิธีการคำนวณ บลจ.บัวหลวง มีโปรแกรมง่ายๆ ที่ช่วยนักลงทุนคำนวณตัวเลขดังกล่าวเบื้องต้นในเว็บไซต์ของบริษัทสามารถเข้าไปทดลองใช้กันได้ (เลือกห้องความรู้บัวหลวง และวางแผนการเงินและทดสอบผลการลงทุน)

2. ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เต็มจำนวน ทราบหรือไม่ว่ามีทางเลือกในการออมเงินมากมายที่รัฐบาลให้สิทธิไปลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นต้น

3. ออมเงินให้เป็นนิสัย หรือสั่งตัวเองให้ออมอย่างสม่ำเสมอ ผ่านโปรแกรมการลงทุนแบบอัตโนมัติ หรือ Dollar cost averaging (DCA) โดยหักเงินจากบัญชีของคุณนำมาลงทุนในกองทุนรวมทุกเดือนในวันที่คุณต้องการ ถ้าจะให้ดีคือทุกๆวันที่เงินเดือนออก เพื่อให้ไม่นำเงินที่ได้ไปใช้ก่อนจะไม่เหลือเงินสำหรับออม

4. ใช้สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นายจ้างให้กับเราเต็มจำนวน เช่นถ้านายจ้างให้สิทธิหักเงินสะสม 5% ก็ใส่ให้เต็มเถอะครับ เพราะเงินที่ใส่เข้าไปนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบที่อัตราเท่ากันหรือมากกว่า 5% เสมอ แต่ถ้าคุณใส่เงินสะสมแค่ 3% นายจ้างมีสิทธิจ่ายเงินสมทบเพียง 3% เช่นกัน ยิ่งคุณออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งมีเงินออมไว้สำหรับใช้หลังเกษียณมากขึ้นเท่านั้น และยังสามารถนำยอดจำนวนเงินสะสมไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณและสร้างความแน่นอนให้กับตนเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อจะได้ไม่เป็นคนชรา ที่สร้างภาระแก่ลูกหลานและประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราในอนาคต 

ที่มา: http://www.manager.co.th/MutualFund/ViewNews.aspx?NewsID=9550000100164

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: